>IZITHAKAZELO OF NGUNI CLANS

>

Below are some izithakazelo (Kinship group praises)  for some ngoni clans collected from the web. As you may notice some are in Zulu, Xhosa and other nguni language. You can use http://www.isizulu.net to get the meaning of the words. http://www.isizulu.net has an online zulu dictionary that you may also use to translate the ngoni songs found on this site. Remember that isiZulu, isiNgoni, isiXhosa, siSwati and isindebele are all nguni languages that are mutually intelligible.

Note: Isithakazelo (plural Izithakazelo) are poems praising important people e.g. ancestors within a Nguni clan.  They are the story of a clan. The shortened version is used as a fond greeting of a clan member.


ZITHAKAZELO ZAKWA Msimang (now known as Simango in Malawi according to GT Nurse)


Thabizolo

Nonkosi

Mhlehlela
Nhlokozabafo
Sdindi Kasiphuki
Sihlula amadoda
Mphand`umnkenkenke
Mlotshwa…


ZITHAKAZELO ZAKWA KHUMALO 


Mntungwa! 
Mbulaz’omnyama 
Abathi bedla, umuntu bebe bemyenga ngendaba. 
Abadl’izimf’ezimbili Ikhambi laphuma lilinye. 
Lobengula kaMzilikazi, Mzilikazi kaMashobana 
Shobana noGasa kaZikode, Zikode kaMkhatshwa. 
Mabaso owabas’entabeni, Kwadliwa ilanga lishona 
Bantungw’abancwaba! 
Zindlovu ezibantu, Zindlovu ezimacocombela. 
Nina bakwaMawela, Owawel’iZambezi ngezikhali. 

Nina bakaNkomo zavul’inqaba, Zavul’inqaba ngezimpondo kwelaseNgome. 

Nina enal’ukudl’umlenze KwaBulawayo! 
Mantungw’amahle! Bantwana benkosi, Nina bakwaNtokela! 
Ndabezitha! 
Maqhaw’amakhulu 

ZITHAKAZELO ZAKWA-DLAMINI (Nkosi)

Nkosi
Dlamini Hlubi
Ludonga LaMavuso
Abay`embo bebuyelela
Sidwaba sikaLuthuli
Wena esingangcwaba sibuye noMlandakazi
Abawela lubombo ngekuhlehletela
Nina baSobhuza uSomhlolo
Umsazi kaSobhuza
Mlangeni
Nina bakwakusa neLanga
Nina bakwaWawawa
Lokothwana
Sibalukhulu
Nina beNgwane
Nina besicoco sangenhlana
Nina beKunene

ezakwa Khambule

Mncube!
Mzilankatha!
Nina bakwaNkomo zilal’uwaca
Ezamadojeyana zilal’amankengana
Mlotshwa!
Malandel’ilanga
Mpangazitha!
Magosolo!
Nina basebuhlen’obungangcakazi
Abadl’umbilini wenkomo kungafanele
Kwakufanel’udliwe ngabalandakazi
Nina bakaDambuza Mthabathe
Nina basemaNcubeni
Enabalekel’uShaka
Naziphons’emfuleni
Kwakhuz’abantu banifihla
Naphenduk’abakwaKhambule
Nafik’eSwazini
Naphenduk’uNkambule
Nina baseSilutshana
Nin’enakhelana noMbunda
Nina bakaMaweni

‘Thina bakwa Mhlongo sithi’

Makhedama!
Soyengwase!
Nina bakaBhebhe kaMthendeka
Nina bakaSoqubele onjengegundane
Nina baseSiweni
KwaMpuku yakwaMselemusi
KwaNogwence webaya
Zingwazi zempi yakwaNdunu
Njoman’eyaduk’iminyakanyaka
Yatholakal’onyakeni wesine
Yabuye yatholakala ngowesikhombisa
Langeni
Owavel’elangeni.
#
#
Ngaphandle ke uma ngingatshelwanga kahle ekhaya.

IZITHAKAZELO ZAKWA-NDLOVU

Gatsheni!
Boya benyathi!
Buyasongwa buyasombuluka.
Mpongo kaZingelwayo!
Nina bakwandlovu zidl’ ekhaya,
Ngokweswel’ abelusi.
Nina bakwakhumbula amagwala.
Nina bakwademazane ntombazana
Nina bakwasihlangu sihle.
Mthiyane!
Ngokuthiy’amadod’emazibukweni.
Nina bakwaMdubusi!

Izithakazelo Zakwa-gumede

Mnguni! Qwabe!
Mnguni kaYeyeye
osidlabehlezi
BakaKhondlo kaPhakathwayo
Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendaba
Abathi “dluya kubeyethwe.”
Kanti bahlinza imbuzi.
Bathi umlobokazi ubeyethe kayikhuni
Sidika lolodaba!
Phakathwayo!
Wena kaMalandela
Ngokulandel’ izinkomo zamadoda,
Amazala-nkosi lana!
Mpangazitha!

Mabaso

Mntungwa, 
Ndabezitha,
Mbulazi , 
wen’ odl’ umunt’ umyenga ngendaba, 
wen’ omanz’ akhuphuk’ intaba 


Ngwenya

Ngwenya(South African version)
Mntimande,
Bambolunye,
zingaba mbili,
zifuze konina,
ekhabonina,
mabuya,
bengasabuyi
baye babuya
emangwaneni ,
nungunde,
wakhothe,
bayosala beziloyanisa


Zulu

Zulu kaMalandela; 
Zulu omnyama ondlela zimhlophe. 
Nina baka Phunga no Mageba. 
Ndaba; nina bakaMjokwane kaNdaba. 
Nina benkayishana kaMenzi eyaphunga umlaza ngameva.
Mnguni, Gumede. 
Ndabezitha
http://rcm.amazon.com/e/cm?t=npommtaz-20&o=1&p=8&l=bpl&asins=B003LMGXC8&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr

http://rcm.amazon.com/e/cm?t=npommtaz-20&o=1&p=8&l=bpl&asins=B000002LBQ&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifrhttp://rcm.amazon.com/e/cm?t=npommtaz-20&o=1&p=8&l=bpl&asins=068813114X&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

 • lulama  On January 19, 2013 at 9:33 am

  thank u 4 Ur blog you’ve helped me a lot thanks once again

 • ntshangase  On May 2, 2013 at 9:18 am

  Pls send me izithakazelo zakwa mbhele and Mkhwanazi

 • sbo  On June 20, 2013 at 1:45 pm

  Ngicela izithakazelo kakwa. Mbili

 • Nonhlanhla Khumalo  On July 17, 2013 at 12:25 pm

  Thank you for our help. Now I know who I really am.

Trackbacks

 • By Garrison Capone on November 18, 2011 at 2:43 pm

  Garrison Capone…

  Thank you for your blog post.Thanks Again. Want more….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: